Služby

· patenty na vynálezy

· ochranné známky

· nekalá soutěž

· průmyslové vzory

· užitné vzory

· celní opatření na ochranu průmyslových práv

· zahraniční ochrana průmyslových práv

· spory z průmyslových práv

· rešerše v rejstřících průmyslových práv

· správa portfolií průmyslových práv

· software a jeho právní ochrana

· autorské právo

· doménová jména

· know-how a ochrana obchodního tajemství

· reklama

· zpracování a podání přihlášek ochranných známek národních, mezinárodních a komunitárních (EU) ochranných známek

· zpracování a podání přihlášek průmyslových vzorů

· zpracování a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství (EU)

· zatřídění ochranných známek do seznamu výrobků a služeb dle klasifikace Mezinárodního třídění

· posouzení zápisuschopnosti ochranné známky

· převody práv k ochranným známkám a průmyslovým vzorům

· vyřízení změn v rejstříkových údajích ochranných známek a průmyslových vzorů

· prodloužení (obnovy) platnosti ochranných zámek a průmyslových vzorů a sledování lhůt s tím spojených

· odborné rešerše ve známkovém rejstříku (vyhledání již zapsaných shodných nebo podobných známek)

· rešerše v rejstřících národních ochranných známek

· rešerše v rejstříku mezinárodních ochranných známek

· rešerše v rejstříku ochranných známek Evropské unie

· rešerše na průmyslové vzory v národní databázi průmyslových vzorů

· rešerše na průmyslové vzory Společenství v databázi průmyslových vzorů EU

· pravidelné měsíční sledování zveřejněných ochranných známek ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví

· poradenství při návrhu firemního loga a jména firmy (optimálnost varianty přihlášení)

· konzultace, odborná pomoc a další služby související s ochrannou duševního vlastnictví