Naše kancelář poskytuje komplexní služby patentového zástupce v oblasti ochrany práv na označení.

· OCHRANNÉ ZNÁMKY (NÁRODNÍ, MEZINÁRODNÍ, EVROPSKÉ UNIE)

· PRŮMYSLOVÉ VZORY (NÁRODNÍ, EVROPSKÉ UNIE)

Rešerše, doporučení, právní rozbory, přihlašování průmyslových práv, sporná řízení v rámci udělování a po udělení průmyslových práv, převody a změny průmyslových práv včetně zajišťování potřebné dokumentace a překladů do cizích jazyků, obnovy průmyslových práv, vymáhání průmyslových práv – varovné dopisy, smírčí řízení, žaloby, komunikace se státními a mezinárodními úřady činnými v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Kancelář byla založena v roce 2011 Mgr. Jaroslavem Ungrem.

    MGR. JAROSLAV UNGR

    ZAPSÁN V REJSTŘÍKU PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ VEDENÉM KOMOROU PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ ČESKÉ REPUBLIKY POD Č. 406

    Původně působil ve spisové a archivní službě Správy Pražského hradu a posléze Kanceláře prezidenta republiky, kde se poprvé setkal s problematikou ochrany duševního vlastnictví. Přímo v oblasti ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví pracuje od roku 2007, a to jako známkový referent a patentový zástupce, nejprve v mezinárodní patentové a známkové kanceláři PATENTSERVIS Praha, a.s. a následně v mezinárodní patentové a známkové kanceláři ZIVKO MIJATOVIC and PARTNERS s.r.o. V roce 2008 úspěšně absolvoval specializované magisterské studium Mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha. Od roku 2010 je členem Komory patentových zástupců České republiky, s oprávněním zastupovat klienty v oblasti ochrany práv na označení a průmyslových vzorů před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky, Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví v Ženevě a před Úřadem duševního vlastnictví Evropské unie v Alicante.

    Jazyky: angličtina

    Zájmy: literatura, historie, politika, fotografie, běh